Sjekk med annonsør Arendal - Enebolig på Stoa/Myrene med en stor solrik tomt.

Endret: August 14, 2015
  • Sted: Arendal, Arendal

Innhold P-rom: 1. etg.: vindfang, gang, 3 soverom, bad, toalettrom, kjøkken, stue. Kjeller: stue, kjøkken, toalettrom. Standard Boligen er malt i lyse og tidsriktige farger. Nyere kjøkken fra Ikea med integrert komfyr, koketopp og oppvaskmaskin. Kjøkkenet har plass til spisebord. Romslig stue med vedfyring og utgang til solrik veranda og en stor usjenert hage. Bad med dusjhjørne og eget toalettrom i hovedetasjen. Kjeller er delvis innredet med stue, kjøkken og toalett. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen. Iflg. huseier ble det skiftet tak på midten av 90-tallet, skiftet sikringsskap i 2010 til automatsikringer. Det ble også drenert rundt deler av boligen i 2007 iflg. selger. Beliggenhet Beliggende ca. 3 km. fra Arendal Sentrum og kun 1 km. til butikker på Stoa. Gangavstand til Solborgvannet med fine badeplasser. Adkomst Fra Arendal kjører du mot Myrene og følger Frolandsveien mot Stoa. Eiendommen ligger på høyre side av veien. Tomt Fellestomt på 1591 kvm. Det foreligger ikke målebrev på eiendommen. Iflg. kommunen er tomten 1946 kvm., men iflg. selger hører ikke delen av tomten som er på den andre siden av veien med på kjøpet. (Merket: hjelpelinje vegkant. ca. 354,7  kvm.).Stor tomt opparbeidet med gruset innkjørsel og god biloppstillingsplass. Tomten er solrik og pent beplantet med plen, hekk og prydbusker. Arealer og fordeling per etasje Primærrom: 99 kvm, Bruksareal: 126 kvm, Bruttoareal: 140 kvm1.Etasje: vindfang, gang, 3 soverom, bad, toalettrom, kjøkken, stue, trappegang (til kjeller). Kjeller: stue, kjøkken, toalettrom, trappegang, bod, krypkjeller.Noen av rommenes bruk og rombetegnelse er forskjellig fra opprinnelig tegninger av boligen. Dette er ikke søkt godkjent hos kommunen. Parkering Rikelig med biloppstillingsplasser på egen tomt. Reguleringsforhold Eiendommen ligger under kommuneplan: planperiode 2013-2023 med formål: bebyggelse og anlegg, boligbebyggelse, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, veg. Reguleringsplan: Eiendommen er uregulert, men grensen går noe inn på reguleringsplan g/s-veg langs Rv 42, Stoa - Amerikakleiva. Reguleringsplan har formål: byggeområde; annen veggrunn og ble vedtatt 21.10.2004. Det er vedtatt en kommunedelplan for Myra-Bråstad 28.05.2009. Det foreligger ingen reguleringsplaner under arbeid i området. Byggemåte Se boligsalgsrapport fra takstmann Kjell Erik Olsen, datert 02.07.14. Oppvarming Vedfyring (kombinert parafin/vedovn i stue, dagtank er tatt bort). Ellers elektrisk oppvarming. Vei, vann, kloakk Offentlig vei og vann. Septiktank. Det kan komme pålegg om tilkobling til offentlig anlegg. Offentlige avgifter Kommunale avgifter utgjør kr. 9 352 pr. år. Kommunale avgifter inkluderer eiendomsskatt på kr. 1 439. Det er 3 terminer i året. Det er ikke installert vannmåler på eiendommen. Servitutter På eiendommen er det tinglyst:- Bestemmelse om kloakkledn., tinglyst 29.05.1962. Dagboksnr: 1419.- Erklæring/avtale, tinglyst 09.06.1962. Dagboksnr: 1557.- Bestemmelse om vannledn., tinglyst 25.07.1978. Dagboksnr: 5629.- Registrering av grunn, tinglyst 04.05.1961. Dagboksnr: 1213.- Sammenslått med denne matrikkelenhet: gnr: 444, bnr. 128, tinglyst 15.10.1987.   Dagboksnr: 990210.- Bestemmelse om vannledn., tinglyst 12.02.1979. Dagboksnr: 1209.Se avtaler vedlagt i salgsoppgaven. Ferdigattest/Midlertidig brukstillatelse Det foreligger verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen. Konsesjon Da det er boplikt i Arendal kommune plikter kjøper å undertegne egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet. Finansiering Vi anbefaler våre kunder å kontakte megler som kan formidle gode finansieringstilbud via Danske Bank. Eierskifteforsikring Selger har tegnet eierskifteforsikring. Selgers egenerklæring er en del av salgsoppgaven og bør leses før budgivning. Boligkjøperforsikring Exbo anbefaler Boligkjøperforsikring fra Help Forsikring AS. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst og har ingen egenandel. Mer informasjon kan fås av megler. Kjøper må krysse av på budskjema dersom boligkjøperforsikring ønskes kjøpt eller senest gi beskjed på kontraktsmøtet. Energiattest Boligen er energimerket og har fått energimerke Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G. Energiattesten ligger som vedlegg til salgsoppgaven. Ligningsverdi Primærbolig: 456 290 for 2013.Sekundærbolig: 912 580 for 2013. Andre opplysninger Kun integrerte hvitevarer medfølger i handelen dersom ikke annet tydelig fremkommer i salgsoppgaven. AS/IS KLAUSUL Eiendommen selges som den er, jmf. avhendingsloven § 3-9.Selgers risiko for eventuelle skjulte feil og svakheter ved eiendommen reduseres med dette i forhold til avhendingsloven.Eiendommen har uansett en mangel, jfr. avhendingsloven § 3-9, dersom selger forsømmer sin opplysningsplikt etter avhendingsloven § 3-7 eller § 3-8. Det samme gjelder dersom eiendommen viser seg å være i vesentlig dårligere stand enn hva kjøper hadde grunn til å forvente ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig. Budgivning Hvitvasking Iht. Lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er eiendomsmeglere pålagt å foreta legitimasjonskontroll av kunden og/eller eventuelle rettighetshavere til objektet. Dersom legitimasjonskontroll ikke kan gjennomføres, har megler plikt til å stanse transaksjonen. Dersom kjøper ikke medvirker til at legitimasjonskontroll kan gjennomføres, har megler plikt til ikke å gjennomføre det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ved mistanke om at transaksjonen har tilknytning til en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler har dessuten plikt til å undersøke nærmere/melde ifra til Økokrim ved indikasjon på mistenkelige transaksjoner uten at selger og kjøper underrettes om dette. Diverse Det oppfordres til grundig gjennomgang av vedlagte boligsalgsrapport, samt selgers egenerklæring.Det gjøres oppmerksom på at interiørtegningene som ligger vedlagt prospektet er skissetegninger utarbeidet av Exbo og viser hvordan boligen er benyttet i dag. Tegningene er ikke målsatt eller juridisk bindende men kun ment som veiledende interiørtegninger. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Kontakt selger Del

Rating:

Nyttig informasjon

  • Unngå svindel ved å handle lokalt eller benytt PayPal som betalingsmiddel
  • Aldri betal med Western Union, Moneygram eller andre anonyme betalingstjenester
  • Bruk sunn fornuft. Virker et tilbud for godt til å være sant så er det mest sannsynlig det.
  • Dette nettstedet er ikke involvert i noen transaksjoner. Vi håndterer ikke betalinger eller forsendelser.

Relaterte annonser