Sjekk med annonsør Byggeklar boligtomt på ca. 2,2 mål - Høyt og fritt beliggende - Gode utsiktsmuligheter utover Gjersj

Endret: August 16, 2015
  • Sted: Ås, Ås

Beliggenhet Beliggende på en kolle i Fålesloråsen med gode solforhold og vid utsikt utover friområde og Gjersjøen (fra en eventuell 2.etg.)Eiendommen er beliggende i et tidligere hyttefelt som for noen år siden ble omregulert til boligfelt. I denne anledningen er det laget nye veier, vann og avløpsnett, ledningsnett etc.Vinterbro senter ligger med bil få minutter unna, med alt av hva et senter kan by på, med et stort utvalg av forretninger, spisesteder, servicetilbud, m.m. Sjøskogen barneskole og flere barnehager finnes på Vinterbro. Ungdomsskole, idrettshall, svømmehall, idrettsanlegg med gress, grus og kunstgressbane på Nordby. Fine friluftsområder med sti og løypenett i nærheten med bl.a. kyststien til Svartskog og sykkelstier i Nøstvedtmarka. Kort avstand til Gjersjøen og Bunnefjorden med flere badestrender og marinaer.Litt om Ås: Ås er en av Follos syv kommuner og regnes nå i høy grad for også å tilhøre Oslo-regionen. Kommunen ligger sentralt i Follo. Ås er attraktiv for bosetting og næringsliv. Næringslivet er omfattende og variert, og det legges vekt på å skape et godt sosialt, fysisk og kulturelt miljø. Mange regionale funksjoner og aktiviteter knyttet til næringsliv, handel, offentlige virksomheter, helse, kultur og fritid, er i dag lokalisert til Ås. Ca. 18.000 innbyggere er bosatt i Ås kommune. Bebyggelse Veletablert boligområde bestående av eneboliger og enkelte ubebygde boligtomter. Eiendommen er bebygget med en kondemnabel liten hytte. Adkomst Lett adkomst fra felles offentlig vei. Tomtetype Tomtegrunnen er fjell og skogbunn. Tomten skråner svakt fra veien og ned mot syd/øst.Det er ikke gjort annet enn visuell grunnundersøkelse av tomten. Tomteareal 2198,1 kvm. Vei/vann/avløp Offentlig. I hht. Ås kommunes forskrifter for vann og kloakkavgifter pr. 2014 gjelder følgende: Tilknytningsavgift for vann og kloakk skal betales etter lav sats. Bygningens bruksareal i kvm legges til grunn. Satsene er: Vann: Kr 125,- Avløp: Kr 137,5. Alle satser er inkl. mva. Anleggsbidrag for hver tomt er opplyst av Nettpartner, bare vil utgjøre de faktiske kostnadene med arbeid og materiell (gjelder normale boligstørrelser) basert på dagens situasjon mht. trafokapasitet, m.m. Tilknytting til ledningsnett må avklares nærmere med leverandører av de respektive anlegg direkte av kjøper. Kjøper må selv avklare høyder etc., i forhold til tilknytningspunkt for vann/avløp og hensyna eventuelle pumper etc.Det er ført frem ledningsnett ved eiendomsgrensen Offentlige/kommunale avgifter Årlige kommunale avgifter til Ås kommune utgjør: Renovasjon kr. 2.400,-. Feiing pr. pipeløp kr. 525,-. Fastbeløp for 2014 utgjør for vann- og kloakk, til sammen kr. 688,-. Forbruk vann/kloakk kr. 36,28 pr kbm. Kommunale avgifter faktureres pr kvartal. Alle satser er inkl. mva. Faste løpende kostnader Festavgift: Kr.  620,- pr. år, og reguleres hvert 10. år etter konsumprisendringene.(Ryddig og festervennlig festeforhold. Inngått: 1952Neste regulering: 2016Velavgift: Kr. 1 000,- pr. år. Diverse Ny eier må selv bekoste rivning av eksisterende hytte. Reguleringsmessige forhold Følgende reguleringsbestemmelser gjelder for området:a.: Innenfor områdene tillates oppført frittliggende boliger (eneboliger, eneboliger med hybelleilighet inntil 60 m2 BRA) innenfor de byggegrenser som planen viser.b.: Maks tillatt bebygd areal (BYA) er 22 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebyggelse innenfor følgende høyder. Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overskride 6,5 meter. Høydeforskjellen mellom mønet og laveste ferdig planert terreng skal ikke overskride 9,5 meter.c.: Maks tillatt bebygd areal (BYA) er 26 % inkludert garasje/carport/uthus for boligbebyggelse innenfor følgende høyder. Gesimshøyde, målt fra ferdig planert terreng, skal på ikke noe punkt overskride 3,5 meter. Høydeforskjellen mellom mønet og laveste ferdig planerte terreng skal ikke overskride 6,5 meter. Bolighuset skal ha maks tillatt bruksareal (BRA) på 400 kvm pr. tomtd.: Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader. Bolighuset skal ha maks tillatt bruksareal (BRA) på 400 kvm pr. tomtTomten tillates ikke deltFor ytterligere detaljer henviser vi til vedlagt reguleringskart m/bestemmelser. Eiendommens betegnelse Gnr. 107 Bnr. 52 i Ås kommune Eierskifteforsikring Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring på salget av tomten.

Kontakt selger Del

Rating:

Nyttig informasjon

  • Unngå svindel ved å handle lokalt eller benytt PayPal som betalingsmiddel
  • Aldri betal med Western Union, Moneygram eller andre anonyme betalingstjenester
  • Bruk sunn fornuft. Virker et tilbud for godt til å være sant så er det mest sannsynlig det.
  • Dette nettstedet er ikke involvert i noen transaksjoner. Vi håndterer ikke betalinger eller forsendelser.

Relaterte annonser