Sjekk med annonsør Haneknemoen. Byggeklare tomter med flott utsikt og gode sol- forhold i attraktivt område på Harestua

Endret: August 22, 2015
  • Sted: Lunner, Lunner

Beliggenhet Tomtestørrelser fra 608 kvm til 1235 kvm. Priser fra kr 440 000,- til kr 990 000,-. Tomtene har flott beliggenhet med fin utsikt mot syd. Gode solforhold. Det er meget gode friluftsmuligheter i nærområdet med bl.a oppkjørte skiløyper i Nordmarka og Romeriksåsen, og lysløyper på vinterstid. Sommerstid flotte tur- og sykkelmuligheter og badestrand 5 min. unna. Meget aktivt idrettslag og sykkelklubb. Gangavstand til dagligvare/post, bank, barnehager, skoler, frisør, tannlege, helsestudio og nytt legesenter/fysioterapi. Det er matbutikk, bank, lege og advokat på Harestua senter. Kjøretid til Oslo 45 minutter, og til Gardermoen 35 minutter. Følgende er sakset fra Lunner kommunes hjemmesider: "Lengst syd i Lunner kommune ligger HARESTUA tettsted. Harestua har bibliotekavdeling beliggende i barneskolen. Stedet har bensinstasjon og servicesenter med : Legetjeneste, tannlege, advokat, frisør, bank, matbutikk med post- / apotektjeneste, regnskapsfirma, klinikk for alternativ medisin, kjøreskole og gatekjøkken Lunner kommune er den sydligste av kommunene i Oppland fylke og tilhører regionen Hadeland, som består av kommunene Gran, Jevnaker og Lunner. Lunner kommune har grense mot kommunene Oslo, Nittedal, Nannestad, Ringerike, Jevnaker og Gran. Innbyggertallet i Lunner er pr. 1. januar 2008 - 8598 mennesker. Avstanden til Oslo er 45 km. Avstanden til Gjøvik er 77 km. Avstanden til Gardermoen er pr. i dag på 30 km. Kommunen er en typisk pendlerkommune hvor ca. 40% av arbeidstakerne arbeider utenfor kommune. Den største strømmen av dagpendlere går til Oslo, men en økende del går også til Gardermoen hovedflyplass. Det er et allsidig og aktivt kulturtilbud i kommunen tilknyttet frivillige lag og organisasjoner. Det finnes rikelig med utfartsmuligheter både på sommer og vinterstid, med ca. 200 km maskinpreparerte skiløyper og gode sykkelveier i Nordmarka mot Oslo, og Øståsen/Romeriksåsen mot Nannestad. Det finnes et utall av fiskevann. Kanoutleie ved Harestua Kro. Det finnes mange vakre rasteplasser og badeplasser ved Harestuvannets østre side." Adkomst Ta av fra rv 4 mot Harestua, følg så skilting mot Bjørgeseter, Hadelandsvegen i ca 3-400 meter og ta av til høyre , Observatorievegen, inn på tomtefeltet. Tomtene er synlig merket. Tomtebeskrivelse Tomteområdet er solrikt og syd/vestvendt skrånende. Vann, avløp, strøm inkl bredbånd til tomtegrensen. Asfaltert veg og gatebelysning. Infrastruktur er under opparbeidelse og vil ferdigstilles når anleggstraffikken ifbm boligbyggingen er avtatt. Vei, vann og kloakk Offentlig. Se vedlagte forskrifter for vann- og avløpsgebyr i Lunner kommune. Byggmåte Innenfor kommunens planbestemmelser står kjøper fritt til å bygge ønsket hustype. Innenfor kommunens planbestemmelser står kjøper fritt til å bygge ønsket hustype. Kjøpsbetingelser Avtale om kjøp skjer i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av komplett salgsprospekt. Regulering Boligformål. For alle byggeområder gjelder at det sammen med søknad om rammetillatelse/igangsettingstillatelse eller melding om tiltak skal foreligge situasjonsplan for den aktuelle eiendom som viser: Tomtegrenser og byggegrenser Eksisterende og nye bygningers plassering, høyder og møneretning. Framtidig garasje. Bebyggelse på naboeiendom(mer). Adkomst, parkering- og biloppstillingsplasser. Terrengprofil som viser bygninger og utenomhusanlegg, samt eksisterende og nytt tetrreng. Beplantning Se forøvrig vedlagte reguleringsbestemmelser for Haneknemoen.

Kontakt selger Del

Rating:

Nyttig informasjon

  • Unngå svindel ved å handle lokalt eller benytt PayPal som betalingsmiddel
  • Aldri betal med Western Union, Moneygram eller andre anonyme betalingstjenester
  • Bruk sunn fornuft. Virker et tilbud for godt til å være sant så er det mest sannsynlig det.
  • Dette nettstedet er ikke involvert i noen transaksjoner. Vi håndterer ikke betalinger eller forsendelser.

Relaterte annonser