Sjekk med annonsør Hyttetomter i friluftseldoradoet Mylla ! Høystandard tomter med veg, vann, avløp og strøm.

Endret: August 22, 2015
  • Sted: Lunner, Lunner

Beliggenhet Hyttefeltet ligger i det attraktive friluftsområdet Mylla i vakre omgivelser. Myllvannet, Viggern og Beltern ligger rett i nærheten. Sol fra morgen til kveld med fin utsikt mot sør og åsene rundt. Flotte friluftsmuligheter sommer som vinter med oppkjørte skiløyper bl.a. helt inn til Nordmarka. Sommeren byr bl.a på bade- og fiskemuligheter i tjernene rundt, samt fine muligheter for sykling på skogsveier. Ca. 1 time til Oslo og ca. 45 min til Gardermoen. Adkomst Kommer man sørfra tar man av rv. 4 ta av mot Grua sentrum. Følg Myllavegen i ca. 5,6 km. Ta deretter inn i Vollavegen og følg denne i ca. 200 m for deretter å ta inn til høyre. Tomteområdet ligger merket i front. Tomtebeskrivelse De fleste tomtene er solrike utsiktstomter i skrånende terreng. Alle tomtene er regulert for fritidsbebyggelse. Prisantydning: Tomt 1, ca. 1 dekar: kr.1 100.000,- Tomt 2, ca. 1 dekar: kr. 1.100.000,- Tomt 3, ca. 1 dekar: kr. 1.000.000,- Tomt 4, ca. 1 dekar: kr. 975.000,- Tomt 5, ca. 1,2 dekar: kr. 975.000,- Tomt 6, ca. 0,9 dekar: kr. 750.000,- Tomt 7, ca. 0,9 dekat: kr. 850.000,- Alle tomtene har en utnyttelsesgrad på maksimalt 120 kvm pr. tomt eksl. parkeringsareal. Anneks, uthus eller garasje skal ikke overstige 25 kvm for hver bygning. Tomtene skal ikke være inngjerdet og det er ikke tillatt å sette opp flaggstang. Tomtene er ikke fradelt og opprettet i grunnboka. Tomene er ikke nøyaktg oppmålt. Arealet må betraktes som et ca. areal. Dette må formelt ordnes før en evt. overtakelse. Se vedlagte reguleringsplan for ytterligere informasjon Vei, vann og kloakk Det skal opparbeides vei, vann og avløp til tomtene. Det er planlagt felles privat dypvannsboring i den øvre delen av planområdet. Avløpssystemet skal være tett tank eller biodo/forbrenningstoalett for svartvann og et felles infiltrasjonsområde i den søndre delen av planområdet. Strøm skal føres til den enkelte tomt. Det taes forbehold om at det selges 1 tomt før prosjektet igangsettes. Avtale om overtakelse må skje i kontrakt mellom kjøper og selger. Forventet tid for opparbeidelse av infrastruktur er ca. 6 mnd. Når tomtefeltet er ferdig opparbeidet må det opprettes et sameie/velforening som gir eierene av eiendommen rett og plikt til bruk og vedlikehold av veg, vann, avløp, strøm osv. Byggmåte Alle bygninger skal ha tradisjonelt saltak tekket med torv eller mørkt, matt materiale og takvinkelen skal være mellom 22 og 42 grader. Fasadene skal være av tjærede eller jordfargede trematerialer i mørke nyanser. Vindskier og belistning/gerekter rundt vinduer skal være i jordfargede, mørke nyanser. Se forøvrig vedlagte detaljregulering for utforming, takformer, farger osv. Detaljreguleringsplan for Brattvoll hytteområde. Parseller under gnr. 109/bnr. 2 Alle bygninger skal ha tradisjonelt saltak tekket med torv eller mørkt, matt materiale og takvinkelen skal være mellom 22 og 42 grader. Fasadene skal være av tjærede eller jordfargede trematerialer i mørke nyanser. Vindskier og belistning/gerekter rundt vinduer skal være i jordfargede, mørke nyanser. Se forøvrig vedlagte detaljregulering for utforming, takformer, farger osv. Detaljreguleringsplan for Brattvoll hytteområde. Parseller under gnr. 109/bnr. 2 Kjøpsbetingelser Avtale om kjøp skjer i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av komplett salgsprospekt. Regulering Tomtene er regulert til fritidsbebyggelse. Det tillates en fritidsbolig pr. eiendom. Bebygd areal - BYA skal ikkeo verstige 120 kvm for den enkelte tomt. Anneks, uthus eller garasje skal ikke overstige 25 kvm for hver bygning. Uthus og garsje skal ha maks mønehøyde på 4,5 meter over 1. etasje. Åpninger under bebyggele skal tettes. Avstand mellom hytte og anneks skal ikke oevrstige 5 meter. Garasje/uthus kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense innenfor ramme av byggeforskrifter. Garasje med innkjøring vinkelrett fra veg kan ikke plasseres nærmere eiendomsmgrensen enn 6,0 meter. Anneks eller garasje skal tilpasses hovedhytte når det gjelder materialvalg, form og farge. Se forøvrig vedlagte detaljregulering for utforming, takformer, farger osv. Detaljreguleringsplan for Brattvoll hytteområde. Parseller under gnr. 109/bnr. 2

Kontakt selger Del

Rating:

Nyttig informasjon

  • Unngå svindel ved å handle lokalt eller benytt PayPal som betalingsmiddel
  • Aldri betal med Western Union, Moneygram eller andre anonyme betalingstjenester
  • Bruk sunn fornuft. Virker et tilbud for godt til å være sant så er det mest sannsynlig det.
  • Dette nettstedet er ikke involvert i noen transaksjoner. Vi håndterer ikke betalinger eller forsendelser.

Relaterte annonser