Sjekk med annonsør Skjervøy - Påkostet villa med stor garasje på flott utsiktstomt

Endret: August 13, 2015
 • Sted: Skjervøy, Skjervøy

Innhold 1. etg. Stue, kjøkken, vaskerom, bod, gang, garderobe, bad, stue, trapperom til 2. etg, del av stue 2 soverom.2. etg. 3 soverom med boder, bad, 2 boder og gang.2 store terrasser i tre.I tillegg er det garasje på 60 kvm, med en carport på ca. 35 kvm. Standard Tak: Malte platerVegger: Malt miljøstrie, huntonittplater og fliser.Gulv: Parkett og flis. Parkett på samtlige gulv utenom bad, toalett og vaskerom.Garasje: 5 KW varmepumpe. Innlagt vann med en egen liten varmvanntank.Portåpner med kode. Bevegelse sensor på garasjelysene innvendig. Isolert rom innvendig i garasjen med arbeidsbenk. Beliggenhet Boligen ligger i et område med eneboliger med kort avstand til barnehage, barne/ungdomsskole, videregående skole, forretninger, kafe, hotell, idrettshall, fotballbaner og sentrum av Skjervøy. Det er god utsikt over fjell, sjø, hamna og Skjervøy sentrum. Eiendom Strandveien 31 C9180 Skjervøy Oppdragsnummer 52-14-0244 Matrikkel Gnr. 69 bnr 493 i Skjervøy kommune. Totalvurdering Stor og påkostet villa på flott utsiktstomt sentralt på Skjervøy.  Boligen fremstår som svært innholdsrik med store rom som glir pent over i hverandre. Inneholder 5 soverom, 2 stuer, 2 bad, toalettrom, vaskerom, stor hall,  loftstue, samt en stor dobbel garasje m/ carport. Standarden vurderes som svært høy. Her kan nevnes: parkett i alle rom, med unntak av bad, vaskerom og toalettrom, hvor det er fliser. Vannbåren varme fra energibrønn i alle gulv. Styring på lysbrytere, og det er egen timer og lyssensor på alt av utelys til boligen, samt utelys til garasje. Innbruddsalarm, vannalarm og trådløs brannvarsling. Solrik utsikttomt med flott opparbeidet plen, beplantning, terrasser og hellelagte adkomstveger.For ytterligere informasjon eller visning kan megler Ivar Nerdal kontaktes. Adkomst Følg Strandvegeien mot havneterminalen. Ta til venstre opp mot Hotell Maritim. Følg nummereringen frem mot huset. Tomt/beskaffenhet Pent opparbeidet flat tomt med plen og Herregårds betongheller. Terrasser i tre mot sør og vest. Tomten er på ett plan og meget lettstelt. Robot klipper medfølger. Boligtype, og eierform Enebolig Selveier, oppført i 2004 Byggeår 2004 Garasje bygget i 2008. Areal Primær-rom: 240 kvm, Bruksareal: 260 kvmPrimærareal (P-rom) er arealet av rom til boligformål, for eksempel stue, kjøkken, bad, soverom og entré/vindfang, pluss de innvendige veggene mellom disse. P-ROM tilsvarer tidligere boligareal (BOA) Antall rom (evt. senger) Oppholdsrom: 3, Soverom: 5, Bad: 2, Ekstratoalett: 1 Byggemåte Støpt betongsåle på fast grunn, antatt fjellgrunn. Lecamur med støpt gulv på grunn i betong. Vannbåren varme i gulv. Konstruksjon over grunnmur med konvensjonelt oppbygd med bindingsverk i tre.Utvendig kledd med panel. Taktekke av profilerte Decra takpanner.Garasjen er oppført i Leca, gulv av betong, takterrasse av betong med oppstillingsplasser for biler, frostsikre terrassefliser, rekkverk i syrefast stål med herdet glass. Oppvarmet med varmepumpe, innlagt vann og strøm. Ferdigattest Det foreligger ferdigattest datert 04.02.2004. Møblering/utstyr Hvitevarer som ikke er integrert følger ikke med i denne handelen, dersom ikke annet er opplyst. Ta kontakt med meglerforetaket for nærmere informasjon. Oppvarming Vannbåren varme fra energibrønn. Vedfyring. Varme i alle gulv. Vannbåren varme i begge etasjer, vann/ vann varmepumpe på 7 KW tilknyttet en energibrønn på 180 meter, og med mulig for tilskudds varme på 9 KW i tillegg. Varmvannstank på 165 liter innebygd i varmepumpen.Egen gjennomstrømsvarmer på varmtvannet i dusj 1etg på 7 KW.Det er ikke varmekilder i alle rom. Parkering Stor dobbelgarasje m/carport. Tomten Areal: 826, Eierform: Eiet tomt Vei, vann og avløp Offentlig vei, vann og kloakk med stikkledninger ut til offentlig nett. Eierforhold og rettigheter til privat vei er ikke undersøkt. Regulering Eiendommen er regulert til boligområde. Området er utbygget med eneboliger. Konsesjon Eiendommen er ikke konsesjonspliktig. Sentrale lover Handelen reguleres av  avhendingsloven. Prisantydning kr. 4 500 000,- Beregnet totalkostnad kr. 4 500 000,- (Prisantydning stipulert)Omkostninger:kr. 172,- (Pantattest kjøper)kr. 525,- (Tingl. Gebyr obligasjon)kr. 525,- (Tingl. Gebyr skjøte)kr. 112 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: kr. 4 500 000,-))--------------------------------------------------------kr. 113 722,- (Omkostninger totalt)--------------------------------------------------------kr. 4 613 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning. Oppgjør Det forutsettes at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resten ved overtagelse. Det kan ikke tas pant i eiendommen for forskuddsbeløpet og rentene tilgodeskrives selger.Oppgjør mellom partene foretas av: Weboppgjør ASPb. 114 Godvik5882 Bergen.Tlf 55 50 85 90 Fax: 55 50 85 99Meglers provisjon/vederlag og utlegg betales av selger. Beløpet forfaller til betaling ved avtaleinngåelsen. Kjøper og selger gir med dette megler fullmakt til å trekke sitt krav fra forskuddsbetalingen fra kjøper.At kjøper skal yte kreditt til selger er et avvik fra normalordningen om ytelse mot ytelse, og kjøper kan med dette utsettes for en større risiko enn normalt i en eiendomshandel.Forskuddsbeløpet må være fri egenkapital dvs. at det til innbetaling av forskuddet fra långiver ikke må være knyttet vilkår som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Forskuddsbeløpet disponeres av selger til å dekke meglers provisjon/utlegg, etter at sikringsobligasjonen er tinglyst. Resterende del av forskuddsbetalingen blir stående på klientkonto og utbetales først i forbindelse med endelig oppgjør. Takst / tilstandsrapport Utført av : Roald SebergsenTakstdato : 22.08.2013 Takster og verdier Verdi takst ;  kr. 4 500 000,-Lånetakst ; kr. 4 050 000,- Ligningsverdi Som primærbolig: kr. 841 663,-Som sekundærbolig: kr. 1 346 661,-For inntektsåret 2012. Kommunale avgifter Kr. 18 606,-  pr. årDette innbefatter følgende: Kommunale avgifter  (vann, kloakk, feiing)  er pr. år på kr. 6 706.- Eiendomsskatt er pr. år på kr.  11. 900.-  for 2014. Energiforbruk Boligen har en beregnet oppvarmingsbehov og annen strøm på 44.000 KW i året, men med det vannbårne systemet er oppvarmingsbehovet og annen strøm på ca. 24.000 KW.Dette er beregnet uten oppvarming fra vedovn. Adgang til utleie Boligen kan utleies i sin helhet. Tinglyste rettigheter og servitutter Følgende erklæringer er tinglyst på eiendommen:Registreringsenhet: STATENS KARTVERK TINGLYSINGEN Ajour pr.: 09.05.2014  01.11.1911 9 ERKLÆRING/AVTALE  Overført fra: 1941 / 69 / 1 / /   Leiekontrakt  Rettighetshaver Statens Fyrvesen  GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE  03.01.1938 1 RETTIGHET  Rettighetshaver: NORGES FYRVESEN  Overført fra: 1941 / 69 / 1 / /   LEIEAVTALE  FESTEKONTRAKT  GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE  03.11.1960 5305 ERKLÆRING/AVTALE  Overført fra: 1941 / 69 / 1 / /   BEST. OM BRUKSRETT OG / ELLER DISPOSISJONSRETT  RETTIGHETSHAVER: STATENS HAVNEVESEN  GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE  03.04.1996 4136 ERKLÆRING/AVTALE  Overført fra: 1941 / 69 / 1 / /   Rettighetshaver: KYSTVERKET VED KYSTDIREKTORATET  Grunneiererklæring i forbindelse med Stussnesmoloen  Stedsevarig og uinnskrenket bruksrett til grunn m/sjøgrunn  for privat og offentlig bygging av kaier, molo og annen  bebyggelse i tilknytning til fiskerinæringen.  Plikt for Skjervøy Kommune til å leie bort tomter til  fiskere, fiskeritilvirkere og andre innen fiskerirettet  virksomhet  Med flere bestemmelser  GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE 29.01.2002 1316 ** DIVERSE PÅTEGNING  Rettighetshaver nå Staten/Kystdirektoratet 970237372 For mer informasjon om erklæringer ta kontakt med meglerforetakets representant. Legalpant Kommunen har legalpant i eiendommen. Dette gjelder alle bebygde eiendommer i alle kommuner i Norge. På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse. Bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg og kan ikke slettes. Forsikring If Skadeforsikring as.Polisenummer: 8008600 Budgivning Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Fremgangsmåte ved budgivning:Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert som en del av innloggingen.Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan.Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID. Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er vedlagt salgsoppgaven. "As is" Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9:"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger. Hvitvasking Alle eiendomsmeglerforetak er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. Dette innebærer at de har plikt til å melde fra Økokrim om evt. mistenkelige transaksjoner. Vedlegg Til denne salgsoppgave kan det følge viktige vedlegg, som er en del av salgsdokumentene. Hvis salgsoppgaven er skrevet ut fra internett må kjøper også selv skrive ut vedlegg eller ta kontakt med meglerforetaket for å få disse.Vedlegg til salgsoppgaven er:EgenerklæringTakstPlantegningerFerdigattestEnergiattestOversikt over strømforbrukDet gjøres oppmerksom på at salgsoppgaven ikke er komplett uten alle vedlegg. Ta kontakt med meglerforetakets representant dersom du mener at noen av vedleggene mangler. Mangler For nærmere opplysninger om mangler, se vedlagte takst utført av Stein Are Paulsen, datert 04.06.2014 og selgers egenoppgave datert 09.06..2014 som følger vedlagt salgsoppgaven. Vi oppfordrer alle til å ta med bygningskyndig fagmann for nærmere gjennomgang av boligen. Diverse Selger har tegnet eierskifteforsikring gjennom Protector Forsikring AS.  Og  kjøper er gjort kjent med at eiendommen er eierskifteforsikret. Videre er kjøper gjort kjent med sin undersøkelsesplikt iht. Avhendingslovens § 3.10, og er innforstått med at selger har utarbeidet egenerklæringsskjema i forbindelse med eierskifteforsikring. Kjøper erklærer herved å være kjent med denne.Det tas forbehold om panthavers salgssamtykke (flåtepant). Partene er innforstått med at ovennevnte forbehold må være avklart innen overtagelse kan finne sted og at overtagelse i så fall må utsettes til ovennevnte er avklart. Kjøper bes kontrollere med meglerforetaket at forbehold er avklart før man overtar boligen. Selger er innforstått med at ovennevnte forbehold må oppfylles før helt eller delvis oppgjør kan foretas. Om ikke ovennevnte forbehold går i orden heves kontrakten uten ytterligere omkostninger for kjøper. Eventuelt innbetalt beløp tilbakebetales til kjøper i sin helhet, i tillegg til eventuelle opptjente renter. Meglerforetakets vederlag Det er avtalt fast provisjon på kr 53 890,- (inkl. mva / eks. markedsføring). Selger dekker utlegg på sak og visninger. Pris pr. visning kr. 750,- (Inkl. mva) Dersom handel ikke kommer i stand er følgende avtalt om meglerforetakets vederlag: Megler har rett til vederlag i samsvar med lov om eiendomsmegling kapitel 7. ved avtale om timespris vil vederlaget være etter medgått tid. ved avtalt provisjonsvederlag / fast pris betaler oppdragsgiver et rimelig honorar, stort kr 9.900,- inkl. mva + utlegg.

Kontakt selger Del

Rating:

Nyttig informasjon

 • Unngå svindel ved å handle lokalt eller benytt PayPal som betalingsmiddel
 • Aldri betal med Western Union, Moneygram eller andre anonyme betalingstjenester
 • Bruk sunn fornuft. Virker et tilbud for godt til å være sant så er det mest sannsynlig det.
 • Dette nettstedet er ikke involvert i noen transaksjoner. Vi håndterer ikke betalinger eller forsendelser.

Relaterte annonser

 • Sentralt 2 roms leilighet til leie
  Sentralt 2 roms leilighet til leie
  Bolig til salgs - Oslo (Oslo) - Sjekk med annonsør

  Lys og hyggelig 2 roms leilighet sentralt beliggende i Ekeberg Skrenten. Passer perfekt for folk som like å være nær byen, men samtidig litt tilbaketrukket. Leiligheten er en loftsleilighet med skråtak kne vegger med god skap plass til varmtvannsber...

 • Garasjeplass til utleie
  Garasjeplass til utleie
  Parkeringsplasser - Oslo (Oslo) - 120.00 Euro €

  Jeg leier ut min garasjeplass i Felles garasjeanlegg i Heimdalsgata 36 Ønsker langtidsleie. En måneds depositum og en måneds oppsigelse. - 1200 kr i måneden Er du interessert ta kontakt - - 984 05 003

 • Buy U47700,MDPV, MDMA,BK-EBDP, Alprazalom,Mexedrone,FUBPB22, 5FUR144 Ketamine, MXE, 4mec,
  Buy U47700,MDPV, MDMA,BK-EBDP, Alprazalom,Mexedrone,FUBPB22, 5FUR144 Ketamine, MXE, 4mec,
  Butikker til Utleie - Til salgs - () - 100.00 Euro €

  Email ……. londithierry12@gmail.com We provide and export high quality and purity research chemicals in large and small quantities ... our products is as below: Our products are of high purity (above 99%) 4MEC,BK-EBDP 4CEC,4CMC, 1P-LSD, 2-AI, 2NE1 +...