Sjekk med annonsør Fritidstomt med panoramautsikt på Koperudtoppen! Hadeland - Lunner!

Endret: August 11, 2015
  • Sted: Lunner, Lunner

Innhold Generelt om Lunner Kommune Lunner kommune er den sydligste av kommunene i Oppland fylke og tilhører regionen Hadeland, som består av kommunene Gran, Jevnaker og Lunner.Lunner kommune har grense mot kommunene Oslo, Nittedal, Nannestad, Ringerike, Jevnaker og Gran.Innbyggertallet i Lunner er pr. 1. januar 2005 - 8505 mennesker.Avstanden til Oslo er 55 km.Avstanden til Gjøvik er 67 km.Avstanden til Gardermoen er pr. i dag på 30 km. Alle avstander er regnet fra Roa.Gjøvikbanen og Bergensbanen går gjennom kommunen med sentralt knutepunkt på Roa.Kommunen er en typisk pendlerkommune hvor ca. 40% av arbeidstakerne arbeider utenfor kommune.Den største strømmen av dagpendlere går til Oslo, men en økende del går også til Gardermoen hovedflyplass.Arealet er ca. 291km2Ca. 77 % av arealet er dekket av skog, 9% er dyrket mark og kornarealet utgjør ca. 71% av dyrket areal. Resten er tettsteder og vann.De største arbeidsplassene i Lunner er Lunner kommune med ca 460 årsverk, Solhaugen Miljøhjem Non Profit AS med ca. 80 ansatte og Lunner Almenning med datterselskaper (Maxbo Harestua / Nittedal og Harestubruket AS), har ca. 25 ansatte. Lunner Almenning eier ca. 1/3 av kommunens areal. Geologi/gruvedrift: Lunner kommune tilhører Oslofeltet i geologisk sammenheng. Oslofeltet ble dannet i Permtiden som varte fra 280 millioner til 225 millioner år før vår tid. Landskapet her har vært utsatt for oppsprekking, innsynkning, vulkanisme og danning av vulkanske bergarter. Med smeltemassene fra dypet fulgte metalloppløsninger med til overflaten. Dette har skapt grunnlaget for gruve-virksomheten i Gruaområdet. Allerede på 1500-tallet ble jernmalm brutt ut av fjellet. Blymalm ble brutt på 1600-tallet fram til midten av 1800-tallet.Sinkforekomster er brutt fra 1880-tallet fram til nedleggelsen av all gruvevirksomhet i 1927.Nyseter gruver hvor sinken ble tatt ut, tjener i dag som omvisningsobjekter for Hadeland Bergverksmuseum.Fredede mineralforekomster og landskapsvernområde fins i Gruaområdet. Dette er rester av gammel gruvedrift. Her finnes fremdeles varierte mineralforekomster. Kultur/Friluftsliv: Det er et allsidig og aktivt kulturtilbud i kommunen tilknyttet frivillige lag og organisasjoner. I alle grender fins ulike typer av idrettsanlegg.De største anleggene er lokalisert til Roa, hvor det også er en idrettshall.Kommunen driver fritidsklubbvirksomhet for ungdom mellom 13 - 18 år.Det finnes rikelig med utfartsmuligheter både på sommer og vinterstid, med ca. 200 km maskinpreparerte skiløyper og gode sykkelveier i Nordmarka mot Oslo, og Øståsen/Romeriksåsen mot Nannestad.Det finnes et utall av fiskevann. Kanoutleie ved Harestua Kro. Det finnes mange vakre rasteplasser og badeplasser ved Harestuvannets østre side. Severdigheter: LUNNER KIRKE er en middelalderkirke fra 1100-tallet. Utvendig er kirken prydet med figurer i stein som ingen annen sognekirke i Norge kan vise maken til. Nye restaureringer inne i kirken viser tårnfoten fra et gammelt tårn, som er synlig gjennom et glassgulv ved alteret. HADELAND BERGVERKMUSEUM er et relativt nystartet museum fra 1993. Museet viser den gamle bergverkshistorien. En utstilling viser mange fine steiner og mineralersom forekommer i Gruaområdet. Lokal kunst og suvernirer selges i museet. Ett av tilbudene ved museet er guidede turer i de gamle, nedlagte gruvene på Nyseter. En natur - og kultursti mellom Hadeland Bergverksmuseum og Nysetertjern har mange infotavler som forteller om historien fra området. Her er opplysninger bl.a. fra et landskapsvernområde med gamle gruver, kalkverk og en gammel kongevei, om sinkproduksjonen i Nysetergruvene, om skogsdrift, jakt, fiske, flora og fauna. SOLOBSERVATORIET er det eneste i sitt slag i Nord-Europa. Det er nå nedlagt som vitenskapelig observasjonssted, men kan ta imot grupper til overnatting. Det er mulig å se stjernehimmelen og lære litt om astronomi her. Universitetet i Oslo driver stedet. Rundelen krigsminnesmerke består av to bautasteiner til minne om slaget på Harestuskogen i 1716 fra Den store nordiske krig og krigsminnesmerke for trefningene i aprildagene 1940 ved Stryken og Harestuskogen. Den Bergenske Kongeveg, som var en gammel postveg mellom Oslo og Bergen, går gjennom kommunen. Innkvartering/Overnatting: Nær kommunens sydligste tettsted, Harestua, ligger et camping/hytteområde med selskapslokale i landlige omgivelser. Her er hus og hytter med til sammen 200 sengeplasser. Stedet heter VIUBRÅTEN CAMPING. BISLINGEN FJELLSTUE er et overnattings/serverings- og campingsted, med selskapslokaler og kafeteria, beliggende på kommunens høyeste naturområde, ca. 700m o.h. Her er det et alpinanlegg og flere skiløyper inn i Nordmarka. Overnattingskapasiteten er på 30 personer. Tettsteder: I syd ligger HARESTUA tettsted. Harestua har bibliotekavdeling beliggende i barneskolen. Stedet har bensinstasjon og servicesenter med :Legetjeneste, tannlege, advokat, frisør, bank, matbutikk med post- / apotektjeneste,regnskapsfirma, klinikk for alternativ medisin, kjøreskole og gatekjøkken. GRUA tettsted ligger ca. 10 km nord for Harestua. Her fins også dagligvarebutikk, samt kiosk/gatekjøkken, og bilforretninger.Hadeland Bergverksmuseum ligger i gamle Bergverksdirektør Borchevinks bolig "Bråten". ROA tettsted ligger ca. 6 km nord for Grua og er kommunens administrasjonssenter. Her fins dagligvarebutikker, diverse småbedrifter og bilforretninger, samt rådhuset, idrettshall, legesenter og folkebibliotek/skolebibliotek. Lunner Produkter ( LUPRO ) ligger også på Roa. LUNNER tettsted ligger nord i kommunen. Her fins kommunens største utvalg av forretninger, med både dagligvarer, jern - og byggevare, maling - og hageartikler, elektriske artikler, frisør, bank og skilt - og reklametrykkeri. Mindre tettsteder er Kalvsjø, Grindvoll og Nordre Oppdalen De to førstnevnte tettstedene har dagligvarebutikker. Vegforbindelser: Vegstandarden gjennom Lunner kommune har blitt meget god de siste årene. Rv.4 som går fra Oslo - forbi Gjøvik har blitt rustet opp. Rv.35 er nå ferdigstiltDet er en øst/vest-forbindelse fra Ringerike til E6 ved Gardermoen. Tunnel- gjennomslaget ved Grua har ført til at trafikken fra Lunner mot storflyplassen er kortet ned til det halve. Politisk organisering: Kommunen består av 25 folkevalgte representanter.Ved valget i høst (03) var fordelingen mellom partiene slik:Arbeiderpartiet 7 representanter, Høyre 4, Kristelig Folkeparti 2, Sosialistisk Venstreparti 4, Senterpartiet 3 , Venstre 1 og FRP 4.Formannskapet har 7 medlemmer. Det samme har de andre politiske utvalgene:Oppvekst-, omsorg- og kulturutvalg og Plan - og miljøutvalg. Ordfører: Ordføreren i Lunner kommune heter Harald N. Nessjøen (Arbeiderpartiet).Ordføreren er den eneste heltids politikeren i Lunner. Beliggenhet Fritidstomt beliggende nesten øverst på Koperudtoppen. På Koperudtoppen har man et enorm løypenett, som går mot Lygna, gjøvik og innover mot Nittedal. Dette er preparerte løyper av god kvalitet. Nannestadåsen har mange fasiliteter sommer som vinter. Her kan man sykle, gå turer, gå på ski, fiske, jakte og nyte den stille atmosfæren i skogen. Nannstadåsen er rik på bær og sopp. I Hakadal kan man nå spille golf på den nye golfbanen på Aas Gård. Dette er en ny tipp topp moderne golfbane som skulle dekke alle behov hos en golfspiller, amatør som proff. Man kjører til golfbanen på ca. 25 minutter. Varingskollen Alpinanlegg byr på slalom og snowboardpark. Her er det utfordringer for de fleste. Man kjører til Varingskollen Alpinanlegg på ca. 25 minutter. Hadeland Glassverk er plassert på Jevnaker. Dette er en meget populær turistattraksjon som ligger ca 15 minutters kjøring fra eiendommen. I Gran sentrum finner man de fleste servicetilbud. Butikkene er plassert i 2 kjøpesenteret og i den trivelige storgata med butikker på hver side. Fra Oslo bruker man ca. 1 time i bil til eiendommen. Adkomst Fra Oslo: Kjør av riksveg 4 ved rundkjøringen på Roa mot Nordre Oppdal. Følg Oppdalslinna til Liavegen tar av til venstre. Følg Liavegen forbi et gårdstun og ta til venstre rett etter gårdstunet. Følg denne veien til enden. Tomten ligger da på venstre hånd. Tomtebeskrivelse Tomten er skrånende mot vest. Den er hogd ren for skog og fremstår som åpen og fin. Området rundt tomten består hovedsaklig av spredt fritidsbolig bebyggelse. Det er hovedsaklig granskog i området. Tomten grenser mot et jorde som er dyrket med gras. Det vil ikke bli skog i utsiktssonen fra tomten, da dette er et jordet. Vei, vann og kloakk Privat vei. Kjøper må selv sørge for vanntilførsel og avløpsordninger. Kjøpsbetingelser Avtale om kjøp skjer i henhold til de avtalebetingelser som fremgår av komplett salgsprospekt. Regulering LNF (Landbruk-, natur- og friluftsområde).

Kontakt selger Del

Rating:

Nyttig informasjon

  • Unngå svindel ved å handle lokalt eller benytt PayPal som betalingsmiddel
  • Aldri betal med Western Union, Moneygram eller andre anonyme betalingstjenester
  • Bruk sunn fornuft. Virker et tilbud for godt til å være sant så er det mest sannsynlig det.
  • Dette nettstedet er ikke involvert i noen transaksjoner. Vi håndterer ikke betalinger eller forsendelser.

Relaterte annonser