Sjekk med annonsør SANDNES BOLIGTOMTER - UTBYGGING STARTET Ved sjøen - Utsikt - Solåpent

Endret: August 15, 2015
  • Sted: Hadsel, Hadsel

Innhold Nå har du sjansen til å sikre deg en av Vesterålens flotteste utsiktstomter med mulighet for nausttomt i tillegg. Tomtene ligger solåpent til på Sandnes med panoramautsikt fra langøybrua og Møysalen i øst til Eidsfjorden i vest. Tomtene har fremlagt vann, avløp og vei til tomtegrense. I reguleringen er det avsatt inntil 200 m2 bebygd areal per tomt. Det gjelder summen av bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, åpent overbygget areal og nødvendig areal for biloppstillingsplasser på tomten. Bygg skal ha saltak med vinkel mellom 20 og 40 grader og garasjer skal tilpasses hovedhuset mht. materialvalg, farge og takvinkel. På de fleste tomtene får en bygge i 2 etasjer med inntil 8 meter mønehøyde over ferdig planert terreng. Videre er det noen tomter hvor en får bygge 1 etasje med mønehøyde på inntil 6 meter over ferdig planert terreng. 2-mannsboliger kan ha mønehøyde inntil 9 meter og kan bygges på tomtene nr. 4 og 7 Boligene skal plasseres innenfor byggegrenser som er vist på plankartet. Garasjer skal plasseres minimum 1 meter fra nabogrense. Maksimal størrelse er 50 m2. Det er også et område avsatt til naust og de som kjøper tomter får førsterett til å kjøpe disse. Naust skal bygges i en etasje og ha saltak med vinkel mellom 18 og 27 grader. Gesimshøyden skal ikke overstige 2,5 meter fra opprinnelig terreng og vegger skal males rødt. For utførligere informasjon henvises til reguleringsbestemmelser. Beliggenhet Tomtene ligger noen hundre meter vestover fra Sandnes skole i sørvendt skråning på nedsiden av veien, mot sjøen. Det er flott utsikt fra de fleste tomtene. Sandnes har skole, barnehage og storkiosk. Det er et aktivt idrettslag med sommer og vinteraktiviteter. Like øst for tomtefeltet er det en flott båthamn. Adkomst Feltet er delvis og blir ferdig opparbeidet med vei, vann og avløp tilknyttet det offentlige nettet og offentlig vei. Det er planlagt to av/på kjøringer til offentlig vei. Tomtebeskrivelse STØRRELSER OG PRIS Tomt 1: 1177 m2 - kr. 480.000,- Tomt 2: 1097 m2 - kr. 480.000,- Tomt 3: 898 m2 - kr. Ikke for salg. Tomt 4: 1079 m2 - kr. 500.000,- Tomt 5: 821 m2 - kr. 450.000,- Tomt 6: 893 m2 - kr. 420.000,- Tomt 7: 1115 m2 - kr. 420.000,- Tomt 8: 822 m2 - kr. 420.000,- Tomt 9: 838 m2 - kr. 420.000,- Tomt 10: 1153 m2 - SOLGT Tomt 11: 1521 m2 - SOLGT Tomt 12: 1595 m2 - SOLGT Tomt 13: 1160 m2 - SOLGT Tomt 14: 971 m2 - SOLGT Tomt 15: 1024 m2 - kr. 750.000,- Tomt 16: 1724 m2 - SOLGT I tillegg er det avsatt to områder til lek, ett på 408 m2 til lekeplass og ett på 2,4 mål til fri lek i natur. Vei, vann og kloakk Tomtefeltet har avkjørsel fra offentlig vei, et tilknyttet offentlig vann og blir tilknyttet offentlig avløpsnett når det bygges ut av kommunen. Det foreligger foreløpig utslippstillatelse inntil det offentlige nettet er utbygd. Byggmåte Det er ikke stilt krav til byggemåte eller stil bortsett fra saltak og maksimale mønehøyder. Området er idag spredt bebygd med gårder og eneboliger på store tomter. Regulering Området er regulert til bolig og naust.

Kontakt selger Del

Rating:

Nyttig informasjon

  • Unngå svindel ved å handle lokalt eller benytt PayPal som betalingsmiddel
  • Aldri betal med Western Union, Moneygram eller andre anonyme betalingstjenester
  • Bruk sunn fornuft. Virker et tilbud for godt til å være sant så er det mest sannsynlig det.
  • Dette nettstedet er ikke involvert i noen transaksjoner. Vi håndterer ikke betalinger eller forsendelser.

Relaterte annonser