Sjekk med annonsør Nannestad/Lauvåsmarka - Selvbyggertomt uten byggeklausul - Nytt barnevennlig boligfelt nær skole og

Endret: August 13, 2015
  • Sted: Nannestad, Nannestad

Standard AvløpsgebyrerGebyrer for avløp tilknyttet kommunalt nett.Årsgebyr for avløp skal betales ut fra forbruk av vann målt med vannmåler. Årsgebyr består av fastgebyr og forbruksgebyr.Fastgebyr (pr boenhet) kr 2.500,00,- Forbruksgebyr pr m3 kr 30,88,- Leie av vannmåler, pr år kr 313,00,-Feie- og tilsynsgebyrFeiegebyr pr. pipeløp kr 283,00,- Tilsynsgebyr pr pipeløp kr 122,00,-RenovasjonsgebyrRenovasjonsgebyret består av 4 deler:G = Grunngebyr (belastes hver boenhet)PA = Papir, papp og kartonger (belastes hver boenhet)PL = Plastgebyr (belastes hver boenhet)R = Restavfall og matavfallEt standardabonnement består av:140 liter restavfallsbeholder - som tømmes annenhver uke140 liter papirbeholder - som tømmes hver fjerde ukeSekk for plastemballasje - som tømmes hver fjerde uke= kr 2.388,-DrikkevannsgebyrGebyr for abonnenter tilknyttet drikkevannsnett. I Nannestad kan du være abonnent hos tre forskjellige vannverk, avhengig av hvor du bor. Hvert vannverk er ansvarlig for å fastsette gebyr for leveranse av vann.NANNESTAD KOMMUNALE VANNVERK:Årsgebyr skal betales ut fra forbruk av vann målt med vannmåler. Årsgebyr består av fastgebyr og forbruksgebyr.Fastgebyr (pr boenhet) kr 1.563,00,- Forbruksgebyr pr m3 kr 11,25,- Beliggenhet Nå vil du få muligheten å bosette deg i et koselig boligområde helt inntil marka. Tomten ligger høyt og fritt med utsikt over fjell i horisonten. Her har du Romeriksåsen med skoglandskap og bølgende åser, og innslag av innsjøer.Området er omringet av natur og har et spennende friluftsliv både sommer og vinter. På vinteren sørger Nannestad og Bjerke løypekjørerlag for flotte skispor i området og det er tilbringerspor fra området til løypetraseene i området.Barnevennlig og nærhet til barnehage og barneskole. Veger og infrastruktur er etablert frem til tomtegrensene. Kort avstand til Maura sentrum med matbutikker, legesenter og andre småbymessige fasiliteter. Ca. 20 minutter unna er Jessheim sentrum med Jessheim storsenter, kulturhus og et mangfold av hyggelige spisesteder. Det er ca. 12 minutter med bil til Gardermoen og 10 min til E6 med firefelts motorvei til Oslo.  Tomten selges uten byggeklausul.Du står helt fritt til å velge husleverandør selv !Tomten leveres med vei, vann, kloakk, strøm og fiber (Telenor) til tomtegrensen. Nærmeste barnehage ligger på samme byggefelt og ca 500mBarneskole cog fotballstadion innen 1 km.Skistadion, ca 6 kmNannestadskisenter med alpin,  ca. 2 kmLegesenter, tannlege og lignende, ca 1,6 kmButikker som Kiwi, Mega og  Europris ca 2kmInfo om Nannestad finner du på www.visbrosjyre.no/nannestad_kommune Eiendomsbetegnelse Gnr.131 Bnr.169 i Nannestad kommune Adkomst Se vedlagt kartskisse på høyre side i annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra eiendomsmegler. Velkommen til visning! Prisantydning Prisantydning: kr. 1 140 000,- Bebyggelse Byggefelt for åpen småhusbebyggelse og det er byggeaktivitet i området. Enkelte eneboliger er allerede oppført.  Den eksisterende bebyggelsen består av eneboliger og gårder. Maura barneskole og Bjerke barnehage ligger like i nærheten. Parkering Det skal avsettes minst 2 stk biloppstillingsplasser pr. boenhet hvorarv minst 1stk i garasje/carport. Disse inngår i beregningen av  tillatt bebygget areal. Denne skal fremgå på situasjonsplan ved byggemelding. Vedr garasje/varport skal disse ligge minst 7, fra eiendomsgrensen mot offentlig veg og minst 5 m fra eiendomsgrensen mot felles avkjørsel. Grunnarealer Skrånende tomt. Tomt / Eierform 1058 kvm. / Eiet tomt Kommunale avgifter I følge betalingsregulativet for Teknisk 2014 m/mva kan en regne følgende i årlige kommunale avgifter. Kostnad varierer etter forbruk i husstanden:En regner ca. 150-200 m3 i vannforbruk pr år for en familie på fire. Men dette kvantumet kan variere veldig.AvløpsgebyrerGebyrer for avløp tilknyttet kommunalt nett.Årsgebyr for avløp skal betales ut fra forbruk av vann målt med vannmåler. Årsgebyr består av fastgebyr og forbruksgebyr.Fastgebyr (pr boenhet) kr 2.500,00,- Forbruksgebyr pr m3 kr 30,88,- Leie av vannmåler, pr år kr 313,00,-Feie- og tilsynsgebyrFeiegebyr pr. pipeløp kr 283,00,- Tilsynsgebyr pr pipeløp kr 122,00,-RenovasjonsgebyrRenovasjonsgebyret består av 4 deler:G = Grunngebyr (belastes hver boenhet)PA = Papir, papp og kartonger (belastes hver boenhet)PL = Plastgebyr (belastes hver boenhet)R = Restavfall og matavfallEt standardabonnement består av:140 liter restavfallsbeholder - som tømmes annenhver uke140 liter papirbeholder - som tømmes hver fjerde ukeSekk for plastemballasje - som tømmes hver fjerde uke= kr 2.388,-DrikkevannsgebyrGebyr for abonnenter tilknyttet drikkevannsnett. I Nannestad kan du være abonnent hos tre forskjellige vannverk, avhengig av hvor du bor. Hvert vannverk er ansvarlig for å fastsette gebyr for leveranse av vann.NANNESTAD KOMMUNALE VANNVERK:Årsgebyr skal betales ut fra forbruk av vann målt med vannmåler. Årsgebyr består av fastgebyr og forbruksgebyr.Fastgebyr (pr boenhet) kr 1.563,00,- Forbruksgebyr pr m3 kr 11,25,- Vei, vann, avløp Vann, avløp og vei samt strøm- og kommunikasjonskabel frem til tomtegrense blir opparbeidet/lagt frem av selger. Den enkelte tomteeier har ansvaret for stikkledninger fra eget hus til felles ledninger. Kjøper bærer selv kostnader i forbindelse med tilknytningsavgifter etter gjeldene satser. Reguleringsforhold Tomten ligger i et område som er regulert til åpen småhusbebyggelse. På denne tomten kan det kun oppføres en frittliggende enebolig. Tillatt bebygget areal skal ikke overstige BYA 25% inkl. parkeringsplass/garasje/carport.Eventuelle uthus, boder eller lignende er også inkludert i ovennevnte arealkrav. Bebyggelsen kan oppføres med maks gesimshøyde på 8 m og mønehøyde 9 m, med skrått eller horisontalt tak. Gesimshøyde er definert som høyden til skjæringen mellomytterveggens ytre flate og takflaten. Mønehøyde er høyden til skjæringen mellom to skrå takflater. Gesims- og mønehøyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.Det skal avsettes minst 2 biloppstillingsplasser pr boenhet hvorav minst 1 garasje/carport. Odel/konsesjonsplikt Kjøper plikter å tegen egenerklæring om konsesjonsfrihet som må bekreftes av kommunen. Dersom kjøper/firmaet eier annen fast eiendom fra før i kommunen, må det søkes full konsesjon. Ingen odel. Boligkjøperforsikring Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokat- bistand. Selveier: kr 8 900,- Ta kontakt for ytterligere informasjon. Boligen selges "som den er - as is" Handelen følger Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Kontakt selger Del

Rating:

Nyttig informasjon

  • Unngå svindel ved å handle lokalt eller benytt PayPal som betalingsmiddel
  • Aldri betal med Western Union, Moneygram eller andre anonyme betalingstjenester
  • Bruk sunn fornuft. Virker et tilbud for godt til å være sant så er det mest sannsynlig det.
  • Dette nettstedet er ikke involvert i noen transaksjoner. Vi håndterer ikke betalinger eller forsendelser.

Relaterte annonser