Sjekk med annonsør Næringsdel med butikkdrift på gateplan

Endret: August 23, 2015
  • Sted: Bergenhus, Bergenhus

Innhold Næringslokal inneholder butikk mot gateplan og lager og toalett i bakkant. Trapp til mesanin i 2. etg. som inneholder areal til kontorplasser. Dette arealet har lav takhøyde. Lokalet er utleid til detaljist innenfor gulv. Standard 1. etg.:Butikklokalet har heltre gulv, glassfiberstrie på vegger og stålhimling. Lager på bakrommet har laminat på gulv, malte veggflater og malt tak. Bod har fliser på gulv, glassfiberstrie på vegger og malt tak. Toalett har vinyl på gulv, vinyltapet på vegger og malt tak. 2. etg.:Mesanin har laminat på gulv, malte vegger og malt murtak. Beliggenhet Nordnes er et populært område i Bergen sentrum og det er kort gangavstand fra indre kjerne av sentrum. Bebyggelse Bebyggelsen i gaten består av både bolig og næring. Adkomst Fra Torgalmenningen spaserer man opp på Tårnplass, forbi Tinghuset og videre langs Valkendorfsgaten. Fortsett videre over Østre Murallmenningen og forbi Muren og inn Gågaten. Fortsett utover Strandgaten til 212 på venstre side. Byggemåte Grunn og fundamenter, generelt av betongkonstruksjoner på antatt faste masser.Gulv på grunn består av støpt gulv mot grunn.Etasjeskillere i betong.Yttervegger på bygget er oppført i betong-murkonstruksjoner, utvendig pusset og malt. Takkonstruksjoner av valmet sperrekonstruksjon, tekket med teglpanner. Areal Bruttoareal er oppmålt til 84 m² og sekundær areal til 74 m².Arealoppmålingen omhandler butikklokale, bakrom, bod og toalett. Mesanin som inneholder kontordel er oppført i bakre del av butikken. Takhøyde i 1. etg. under mesanin er 1,88m, og ca 2m på mesanin. Utstyr Løs innredning tilhører leietaker.Automatsikringer. Oppvarming Elektrisk. Tomten Eiendommen er hovedsaklig bebygget i tillegg opparbeidet felles bakplass med parkering. Parkering 1 parkeringsplass på felles bakplass. Offentlig parkering i front for bygget langs fortauet. Vei/vann/avløp Bygget ligger langs offentlig gate.Felles private stikkledninger for vann- og avløp frem til offentlig påkoblingspunkt. Aksjelaget Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og årsberetning. Dokumentene vil være tilgjengelig hos meglerforetaket. Det gjøres oppmerksom på at fellesgjeld og felleskostnader kan variere over tid som følge av beslutninger foretatt i aksjelagets styre og/eller generalforsamling. Forretningsfører Vestlandske Boligbyggelag. Forkjøpsrett Det praktiseres ikke forkjøpsrett i boligaksjeselskapet. Styregodkjennelse Kjøper skal godkjennes av styret og har selv risikoen for at godkjennelse blir gitt. Styregodkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Styret kan videre etter søknad innvilge næringsdrivende eierskap til inntil to næringslokaler. De får i så fall kun stemmerett for en andel. Forsikring Utvendig husforsikring betales via fellesutgiftene. Innvendig forsikring må tegnes av ny eier. Felleskostnader Kr. 3 409,- pr. mnd. Andel felleskostnader kr. 3 259,- og parkering kr. 150,-.Organisering som aksjelag innebærer at en aksjeeier kan bli ansvarlig for felleskostnader andre aksjeeiere ikke betaler. Enkelte aksjelag er tilknyttet en sikringsordning som reduserer aksjelagets risiko for tap på grunn av aksjeeiernes betalingsmislighold. En avtale om sikringsordning kan sies opp, være tidsbestemt og beløpsmessig avgrenset. Andel fellesgjeld/fellesformue På generalforsamling den 15.52014, ble flg vedtatt: Husleien skal stige med 15%, og parkering skal stige fra kr 150 til kr 300,- pr. mnd. Vinduer skal skiftes, og andel gjeld vil derfor øke. Usikkert om dette også gjeder for næringslokalet. Lånevilkår Lånenummer: 95247134760, Handelsbanken MindeSerielån, 12 terminer per. år. Rentesats per 25.06.2014: 4,95% pa.Antall terminer til innfrielse: 190.Saldo per 25.06.2014: 598 992,-Andel av saldo: 53 894,-Første termin/avdrag: 09.01.2012 ( siste termin 09.04.2030 ) Sikringsordning Aksjelaget er ikke tilknyttet en sikringsordning mot tap av felleskostnader. Faste løpende kostnader Antatt løpende kostnader beløper seg til anslagsvis kr. 42 708,- for denne boligen pr. år. Kostnadene er fordelt som følger:Felleskostnader pr. år Kr: 42 708 Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Det er foretatt undersøkelser hos kommunen, men kommunen kan ikke bekrefte hvorvidt ferdigattest foreligger. Utleie Arealet er et næringslokale som det drives utleie fra.  Lokalet er nylig oppusset og er utleid for kr. 9.900,- + strøm, parkering, m.m. Årlig utgjør leien kr. 118.800,-. Leien reguleres hvert år med den prosentvise endringen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks. Utleier skal gi leietaker skriftlig varsel om endringen. I tillegg til husleie dekker leietakeren videre selv utgiftene til lys, varme, vann, løpende kloakk- og renovasjonsavgifter og søppeltømming. Videre må leietaker dekke en forholdsmessig del av driftskostnader / vedlikehold vedr. tekniske anlegg. Dette faktureres kvartalsvis på forskudd.Det er inngått leieavtale på 5+5 år med 6 måneders gjensidig oppsigelse. Avtalen ble inngått 01. juni 2010 og løper frem til og med 31.05.2015. Reguleringsmessige forhold Reg. plan: BERGENHUS. NORDNES. ØSTRE DEL AV NORDNESHALVØYA.KDP: BERGENHUS. KDP SENTRUM og BERGEN. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 - 2021. Eiendommens betegnelse Gnr. 165 bnr. 81 leilighet nr. 19 Aksjebrevnr. 613-646 i Strandgaten 212 AS orgnr. 829946122 i Bergen kommune Oppgjør Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtagelse. Eierskifteforsikring Det kan ikke tegnes eierskifteforsikring på næring. Boligkjøperforsikring Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring ved kjøp av denne boligen. Det er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Les om denne på www.help.no og ta kontakt med oss for ytterligere informasjon. Løsøre og tilbehør Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund av 1. februar 2012, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg. Solgt "som den er" Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse, jf. avhendingsloven § 3-9. Dette innebærer bl.a. at det kun kan påberopes mangel der dette følger av § 3-7 eller 3-8: "kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente eller måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, eller når selger har gitt uriktige opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at det har innvirket på avtalen at slik opplysning ikke ble gitt." Det kan også foreligge mangel hvis eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene for øvrig. Kjøper kan ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kap 3 enn de regler som er ufravikelige i forbrukerforhold, jf. avhendingsloven § 3-9, jfr § 1-2 (2). Finansiering Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene kan motta provisjon ved formidling av finansielle tjenester.

Kontakt selger Del

Rating:

Nyttig informasjon

  • Unngå svindel ved å handle lokalt eller benytt PayPal som betalingsmiddel
  • Aldri betal med Western Union, Moneygram eller andre anonyme betalingstjenester
  • Bruk sunn fornuft. Virker et tilbud for godt til å være sant så er det mest sannsynlig det.
  • Dette nettstedet er ikke involvert i noen transaksjoner. Vi håndterer ikke betalinger eller forsendelser.

Relaterte annonser