Sjekk med annonsør Vinterbro - Ny pris! Flott eiendom regulert til bolig. Nærhet til Vinterbrosenter og fine turområder

Endret: August 11, 2015
  • Sted: Ås, Ås

Innhold Hytte og anneks samt utetoalett. Standard Det foreligger ingen takst eller energiattest på eiendommen/boligen da boligen på eiendommen er i dårlig forfatning. Beliggenhet Tomten har en fin beliggenhet på Fålesloråsen. Gode fritidsmuligheter med blant annet Gjersjøen med flotte fiskemuligheter og landbruksområder i rolige omgivelser. Marka i umiddelbar nærhet. Tusenfryd fornøyelsespark rett i nærheten. Kort vei til barneskole og barnehager samt til bussholdeplass. Ungdomskole på Nordby. Vinterbro senter med stort utvalg av butikker og servicefunksjoner i nærområdet som bla. treningssenter, bar og restauranter . Det er kort vei til Ski sentrum og kun ca. 20 min til Oslo sentrum. Adkomst Fra Oslo, E 6 eller E 18 til Vinterbro ved Tusenfryd. Avkjøring til Fålesloråsen rett nord for Tusenfryd. Følg veien til nr. 17. Bebyggelse Det foreligger ingen takst på eiendommen som beskriver byggemåte. På tomten er det oppført en hytte og et anneks som er i dårlig forfatning. Arealer Arealet er ikke opp målt da det ikke foreligger takst på eiendommen. Areal og eierform (opplysninger om evt. feste) Areal: 1 124, Eierform: Eiet tomt Tomt Grad av utnytting beregnes som prosent bebygd areal (% BYA). Bebygd areal (BYA) regnes iht. NS 3940.På eiendommen er det tillatte BYA inntil 22 % bebygd areal av netto tomteareal for boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden kan ikke overstige 6,5 meter og mønehøyde kan ikke overstige 9,5 meter.På eiendommen er det tillatte BYA inntil 26 % beygd areal av netto tomteareal for boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden kan ikke overstige 3,5 meter og mønehøyden kan ikke overstige 6,5 meter.Frittliggende garasjer, boder, utehus m.m. skal oppføres over 1. etasje med gesimshøyde på maks 3 meter. Plassering av garasjer og boder skal være vist på situasjonsplanen som følger byggemeldingen for bolighuset, selv om disse ikke skal oppføres samtidig med dette.Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader.På egen tomt skal det minst være 2 biloppstillingsplasser for hver familieleilighet samt 1 biloppstillingsplass for hver hybelleilighet.I følge opplysninger gitt av kommunen er det ikke tillatt at det bygges fritidsbolig. Den hytte som står der i dag kan benyttes, men det tillates ikke ombygging eller tilbygg på denne. Vei/Vann/Avløp Offentlig vei. Vann og kloakk liggerTilkoblingsavgift for vann utgjør (i følge kommunen) kr. 250 pr kvm.Tilkoblingsavgift for avløp utgjør (i følge kommunen) kr. 275,- pr kvm.Endring av satsene er kjøpers ansvar. Se www.as.kommune.no Regulering Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringspkan for Fålesloråsen vedtatt 01.04.03 gjelder for eiendommen. Eiendommen er regulert til boligformål.Det foreligger ikke innsendte private/offentlige planforslag med direkte betydning for eiendommen i hht. opplysninger gitt av kommunen.Reguleringsbestemmelsene er tilgjengelige på meglers kontor. Kontakt megler for ytterligere opplysninger. Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning. Angi ønsket overtagelse i budskjemaet. Forretningsfører Follo regnskap tlf. 64 97 41 90. Totale kostnader 1 100 000,- (Prisantydning)Omkostninger194,- (Panteattest kjøper)525,- (Tingl.gebyr obligasjon)525,- (Tingl.gebyr skjøte)27 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,-))8 900,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt))--------------------------------------------------------37 644,- (Omkostninger totalt)--------------------------------------------------------1 137 644,- (Totalpris inkl. omkostninger)NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning Fellesutgifter Kr 1 000,-Den årlige velavgiften dekker generell drift av fellesområder.

Kontakt selger Del

Rating:

Nyttig informasjon

  • Unngå svindel ved å handle lokalt eller benytt PayPal som betalingsmiddel
  • Aldri betal med Western Union, Moneygram eller andre anonyme betalingstjenester
  • Bruk sunn fornuft. Virker et tilbud for godt til å være sant så er det mest sannsynlig det.
  • Dette nettstedet er ikke involvert i noen transaksjoner. Vi håndterer ikke betalinger eller forsendelser.

Relaterte annonser